al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE RIBERA D'ONDARA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE RIBERA D’ONDARA El Ayuntamiento de Ribera d’Ondara (Lleida) ha llevado a cabo las actuaciones de “Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y especialización exterior en el municipio de Ribera d’Ondara”, con un presupuesto inicial de 152.658,44 euros. Se adjudicó la actuación a la empresa CITELUM IBERICA SA, empresa adjudicataria de la central de compras de la ACM, por un importe de 104.990,61€, IVA incluido. Para poner las instalaciones en condiciones de ser renovadas, se debieron realizar diferentes actuaciones, así como la contratación de servicios y redacción de documentación técnica, que dieron lugar a contratos menores, por un importe de 35.591,30€, IVA incluido. Para financiar la actuación se recibió RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda a AJUNTAMENT DE RIBERA D'ONDARA, titular de CIF: P2524000C, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019), en expediente FEDER-EELL-2019-003675. La ejecución de la actuación supone un ahorro de un 50,70% en el consumo anual de energía eléctrica del alumbrado público.

Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025

“Atès que el Consell Comarcal de la Segarra ha redactat i ha aprovat en sessió plenària de data 13 de maig de 2020 el “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025” i ha proposat que l’Ajuntament s’hi adhereixi, argumentant que “s’hi adhereixin, especialment per poder accedir a qualsevol subvenció, ja sigui de la Diputació, la Generalitat de Catalunya, Estatal o Europea. La majoria de subvencions estan lligades a un document que planifiqui l’actuació a fer. Aquesta planificació ha de ser coordinada entre diferents municipis, o sigui la concertació territorial és sempre un element clau a l’hora de definir si s’atorga o no una subvenció.” El plenari de l'Ajuntament de Ribera d'Ondara en sessió de ple de 15 de març de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació l'adhesió al “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025”, que va ser aprovat pel Consell Comarcal de la Segarra en data 13 de maig de 2020. El document és accessible a: http://www.ccsegarra.cat/desenvolupament-local/pla-estrategic-de-la-segarra

PREINSCRIPCIONS CURS 2020/2021

Degut a l’estat d’alarma per la Covid-19 les preinscripcions seran preferentment telemàtiques. Aquí teniu tota la informació i els enllaços per a fer-ho. Enllaç pàgina web ZER La Segarra: https://agora.xtec.cat/zerlasegarra/escola-epsilon/projecte-educatiu/ Enllaç a informació general: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385054/preinscripcio-escolar-leducacio-infantil-primaria-eso-sera-13-22-maig Enllaç a preinscripcions online: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ Per qualsevol dubte, o necessitat de cita prèvia per a fer la preinscripció, podeu escriure un correu electrònic al centre: c5004085@xtec.cat