al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla normatiu anual

Per Decret de l’alcaldia i d’acord amb l’establert a l’article 132.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant l’any 2022, s’ha resolt que es procedirà a la modificació de les següents normes reglamentàries: Normes que es modifiquen: Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Intal·lacions, construccions i obres Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal Ordenança reguladora de la Sala de Vetlles municipal . Modificació d’una taxa. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturaleza urbana

DIMECRES 22 DESEMBRE 2021

Document Actions