al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025

“Atès que el Consell Comarcal de la Segarra ha redactat i ha aprovat en sessió plenària de data 13 de maig de 2020 el “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025” i ha proposat que l’Ajuntament s’hi adhereixi, argumentant que “s’hi adhereixin, especialment per poder accedir a qualsevol subvenció, ja sigui de la Diputació, la Generalitat de Catalunya, Estatal o Europea. La majoria de subvencions estan lligades a un document que planifiqui l’actuació a fer. Aquesta planificació ha de ser coordinada entre diferents municipis, o sigui la concertació territorial és sempre un element clau a l’hora de definir si s’atorga o no una subvenció.” El plenari de l'Ajuntament de Ribera d'Ondara en sessió de ple de 15 de març de 2021, ha aprovat per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació l'adhesió al “Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Segarra 2025”, que va ser aprovat pel Consell Comarcal de la Segarra en data 13 de maig de 2020. El document és accessible a: http://www.ccsegarra.cat/desenvolupament-local/pla-estrategic-de-la-segarra

DIJOUS 18 MARÇ 2021

Document Actions